РЕАЛНОСТТА

Posted: July 29, 2014 in New Scientist

Когато се събуди тази сутрин, ти откри света толкова голям колкото, когато го остави. Ти си беше ти; стаята в която се събуди беше същата, в която заспа. Външният свят не беше пренареден. Историята беше непроменена и бъдещето – все така непознато. С други думи – ти се събуди в реалността. Но какво е реалността? Изненадващо трудно да се определи с думи. Дори дефинирането и е сложно. Каквото всъщност е реалността, не е това, което всъщност изглежда…

ДЕФИНИРАЙКИ РЕАЛНОСТТА

reality1

Какво точно имаме предвид под реалност, пита Ян Вестерхоф? Праволинейният отговор е, че така означаваме всичко, което се показва пред петте ни сетива – всичко онова, което можем да видим, помиришем, докоснем и т.н. И да, този отговор игнорира някои проблемни единици като електроните,  рецесията и числото 5, които ние не можем да усетим, но които са доста истински. Така също този отговор елиминира фантомните крайници и въображаемите миризми. Последните две могат да възникнат ослепително истински, но ние бихме казали, че те просто не са част от реалността.

Можем всъщност да изкривим дефиницията посредством уеднаквяване на реалността, с това което възниква като такава пред достатъчно голяма група хора, елиминирайки по такъв начин субективните халюцинации. За нещастие има халюцинации преживявани от големи групи индивиди, като масовата заблуда известна като “коро”, главно наблюдавана в Югоизточна Азия, която фактически включва убеждението, че гениталиите се свиват обратно в тялото на човека. Но това че множество хора вярват в нещо, не го прави реално по никакъв начин.

Друг съществен белег на реалността, върху който можем да се фокусираме е съпротивата, която тя ни оказва: както писателя-фантаст Филип К. Дик го дефинира – реалността е това, в което ако спреш да вярваш то не изчезва. Нещата които си измисляме дават храна на желанията и това което искаме, но реалността е упорита. И само защото аз вярвам, че пред мен има поничка със сладко, това не означава че има такава реална. Но отново тази дефиниция е проблемна. Нещата, които не искаме да отнесем като реални могат също да бъдат неподатливи, както знае всеки, който е бил по средата на кошмар посред нощ. И някои неща, които са реални, ката стоковата борса например, не се покриват от това определение, защото ако всеки спре да вярва в тях, те ще спрат да съществуват.

Има две дефиниции за реалност, които са до голяма степен успешни. Първата уравновесява реалността със света около нас, света недокоснат от човешки желания и намерения. Според тази дефиниция много от нещата, които отнасяме като реални – езиците, войните, финансовите кризи – са нещо, което не съществува. Но пък е солидна основа, тъй като елиминира човешкият субективизъм от картината.

Втората дефиниция слага знака за равенство между реалността и най-фундаменталните неща, от които всичко зависи. В материалният свят, молекулите зависят от изграждащите ги атоми, атомите от електроните и ядрото, което на свой ред е зависимо от протоните и неутроните и т.н.  В тази йерархия, всяко ниво е в зависимост от онова под него, по този начин можем да дефинираме реалността като изградена от някакъв обект, който седи на дъното във веригата от зависимости и по тази начин не зависи от нищо друго.

Тази дефиниция всъщност е дори по-рестриктивна, отколкото “светът без нас”, тъй като неща като планината Еверест не се считат за част от реалността; реалността е ограничена до непознати основи, от които целия свят зависи. Дори и по този начин, когато изучаваме дали нещо е реално или не е, тези две очертани дефиниции са това, което трябва да имаме предвид. Част 2.

n00bscientist.wordpress.com agrees to indemnify RBI and New Scientist against any claim arising from incorrect or misleading translation.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.